jeden z witraży w katedrze łódzkiej / one of the stained-glass windows from cathedral in lodz city


witraż, stained-glass window, katedra, łódź, cathedral

Reklamy